NHÀ TÂM LÝ XÃ HỘI ĐỊNH  NGHĨA  VỀ CHỨNG CUỒNG BẢN THÂN

Thaoduoc24h.com/28.09.2022

NHÀ TÂM LÝ XÃ HỘI ĐỊNH  NGHĨA  VỀ CHỨNG CUỒNG BẢN THÂN

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 – Đó là một từ thông dụng về tính cách mà chúng ta thường nghe ngày nay: người tự ái. Chúng ta thường sử dụng nó để chỉ một người nào đó tự hấp thụ bản thân, nhưng trên thực tế còn nhiều điều khác xảy ra về mặt tâm lý. Chúng ta cùng ngồi xuống với Tiến sĩ W. Keith Campbell, tác giả của cuốn Khoa học mới về chứng tự ái , để nói về rối loạn nhân cách tự ái thực sự là gì, sự phát triển của chứng tự ái và văn hóa xung quanh chứng rối loạn này.

Bài Viết Liên Quan